EMC- Organizimi i mirëmbajtjes

EMC- Organizimi i mirëmbajtjes

Mirëmbajtja është kombinimi i të gjitha veprimeve teknike dhe administrative, shoqëruar edhe me veprimet e supervizionit, të orientuara të mbajnë ose të risjellin një aset në gjendjen që ajo të mund të kryej funksionet e kërkuara
Mjetet LINDE- Mirëmbajtje dhe riparime

Mjetet LINDE- Mirëmbajtje dhe riparime

EMC shpk është një kompani e specializuar në fushën e mirëmbajtjes dhe riparimit të mjeteve LINDE. Të organizuar sipas praktikave më të mira ndërkombëtare, ne ofrojmë shërbime cilësore te mirembajtjes dhe riparimit.
Bateritë HOPPECKE- Mirëmbajtje dhe riparime

Bateritë HOPPECKE- Mirëmbajtje dhe riparime

Bateritë industriale që përdoren në mjetet që operojnë me energji elektrike si dhe bateritë e tjera industriale (baterite per UPS, per ruajtjen e energjise se prodhuar nga panelet solare, te mjeteve hekurudhore, etj) kanë një kosto jo të vogël. Ato duhen mirembajtur sipas nje protokolli te caktuar.

Impiantet, makineritë dhe pajisjet industriale- Mirëmbajtje dhe riparime

Impiantet, makineritë dhe pajisjet industriale- Mirëmbajtje dhe riparime

Impiantet, makineritë dhe pajisjet industriale operojnë me anë të sistemeve elektro-hidraulike.

Sistemet hidraulike çdo ditë e më shumë zhvillohen dhe bëhen më të komplikuara. Kjo kërkon që edhe ndërhyrjet për kryerjen e shërbimeve mirëmbajtjes dhe të riparimeve të bëhen gjithnjë e më të vështira.

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.