Në ditët e sotme, në botën e qytetëruar, të gjitha kompanitë serioze trajnojnë punonjësit në mënyrë të vazhdueshme. Kjo për faktin se teknologjia ecën përpara me hapa të shpejtë dhe se proçeset e punës bëhen gjithnjë e më të profilizuara.

EMC shpk i ka kushtuar një vëmendje të veçantë proçesit të trajnimit të punonjësve në mënyrë të vazhduar. Për këtë arsye ne kemi përgatitur një program të mirëfilltë trajnimi.

Programi ynë i trajnimit ka për qëllim të formojnë dhe të rris nivelin e figurave profesionale që përbëjnë ekipin e mirëmbajtjes.

Përgjegjësit e sektorëve të mirëmbajtjes, teknikët e mesëm, teknikët e lartë janë fillimisht punonjësit që do t’ju nënshtrohen trajnimeve.

Nëse Ju do të jeni partner të EMC, ne mund të bashkëpunojmë që edhe teknikët e sektorit tuaj të mirëmbajtjes të përfitojnë nga programi ynë i trajnimit.

Për më shumë informacion klikoni më poshtë.

https://www.emc.com.al/rc/img/trajnim1_552.png

Menaxhimi i mirëmbajtjes së aseteve është një ndër detyrat më të komplikuara në një kompani.

https://www.emc.com.al/rc/img/image018_553.png
Në sektorin e mirëmbajtjes, teknikët e mesëm përbëjnë edhe numrin më të madh të punonjësve.
https://www.emc.com.al/rc/img/image035_554.png

Ashtu si edhe autoveturat, mjetet e punës po bëhen gjithnjë e më të ndërlikuara.

https://www.emc.com.al/rc/img/image039_555.png
Programi i trajnimit të punonjësve në lidhje me sigurinë në punë, është i ndërtuar sipas kërkesave ligjore.

 

 

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.