Riparime

Riparimi i defekteve te baterive

Duke përdorur pjesë këmbimi origjinale të një cilësie shumë të lartë, teknikët tanë arrijnë të riparojnë bateritë industriale kur ky proçes ja vlen.    
Pa anashkaluar asnjë element, gjatë kontrollit të një baterie industriale teknikët tanë identifikojnë dhe evidentojnë komponentët e dëmtuar ose të dalë jashtë funksionit.    
Duke ju preventivuar të gjithë proçesin e ndërhyrjes mbi baterinë industriale, ne ju informojmë paraprakisht mbi kostot.

Pas këtij proçesi vendimmarja Juaj bëhet më e thjeshtë dhe konkrtete. 

     

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.