image181image066

grid | power V M

Bateritë HOPPECKE grid | power V M janë të bateri të prodhuara me teknologjinë plumb-acid. Ato karakterizohen nga struktura 3D e elektrodës pozitive. Këto bateri janë të projektuara të shërbejnë në aplikacione me ngarkesë të madhe si dhe të kenë një jetëgjatësi deri në 20 vjet. Kombinimi i densitetit të lartë të energjisë me përmasat gabarite të vogla, bëjnë të mundur përdorimin e këtyre baterive në mënyrë shumë efiçente. Kjo strukturë i bën Bateritë HOPPECKE grid | power V M të jenë ideale për t'u përdorur në centralet elektrike, në hekurudha apo dhe në sistemet UPS. Duke përdorur kapuçët aquagen zgjatet shumë intervali për rimbushjen me ujë të distiluar të këtyre baterive. Zgjatja e intervalit të rimbushjes me ujë, ul shumë nevojën për mirëmbajtje, pra ul edhe kostot operative.

 

KAPACITETI, DIMENSIONET DHE PESHA 

 

Seria OSP.HC

image271

image272

image274

 

Seria OSP.HB

image276

image277

 

image279