Sistemet e ruajtjes (magazinimit) të energjisë elektrike të ofruara nga HOPPECKE janë zgjidhja më efektive për të garantuar energji të pandërprerë dhe për mbrojtjen ndaj ndërprerjes së menjëhershme të energjisë. Energjia e pandërprerë është jetësore në disa industri që operojnë me makineri të ndjeshme ndaj ndërprerjeve të energjisë elektrike, është jetësore në aeroporte, spitale dhe qendra të tjera. Furnizimi me energji të pandërprerë është gjithnjë e më i rëndësishëm pasi aparaturat elektronike janë shumë të ndjeshme. Për këtë arsye bateritë e prodhuara nga Hoppecke janë të një cilësie shumë të lartë dhe me një jetëgjatësi të madhe. Përdorimi më i zakoshëm i këtyre baterive është në fushat e prodhimit dhe të shpërndarjes së energjisë elektrike, në sistemet e rregullimit të frekuencave, ne sistemet e shndërrimit të rrymës alternative ne rrymë të vazhduar, në sistemet i sigurisë, në sistemet e operimit dhe të kontrollit, në godinat publike, në anije dhe në kroçera, etj, etj.

power.com XC

power.com XC

power.com HC

power.com HC

grid | power V H

grid | power V H

grid | power V L

grid | power V L

grid | power V M

grid | power V M

grid | power VR X (FT)

grid | power VR X (FT)

grid | power VR M

grid | power VR M

grid | power VR L

grid | power VR L

grid | power V X

grid | power V X