Programi i trajnimit të punonjësve në lidhje me sigurinë në punë, është i ndërtuar sipas kërkesave ligjore.

Përveç skedave trajnuese për çeshtje të përgjithshme të sigurisë në punë, ne kemi përgatitur edhe skeda trajnuese për sigurinë në punë gjatë kryerjes së shërbimeve të mirëmbjtjes në mjete të caktuara.

Programi i trajnimit për sigurinë në punë përmban në vetvete tema të shumta, disa prej të cilave po i tregojmë më poshtë: 

Praktikat e përgjithshme në punë

Pajisjet mbrojtese

Pajisjet elektrike

Mbrojtja nga zjarri

Mbrojtja nga rënia nga lartësia

Njohja e shenjave të sigurimit teknik

Përdorimi i mjeteve industriale

Dëmtimi nga presioni i lartë i vajit hidraulik

Materialet e rrezikshme

Rregullat e sigurisë për punën në mjetet Reachstacker

Rregullat e sigurisë për punën në mjetet Forklift

Etj, etj

image039           

Nëse ju jeni jë kompani serioze dhe dëshironi të krijoni një mardhënie partneriteti me EMC shpk, ne mund t'ju trajnojmë teknikët tuaj.
Ky proçes do të kërkojë impenjim të shtuar por pa as më të voglin dyshim do të garantojë një rezultat të madh.    

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.