Tubat e sistemeve hidraulike dhe rakorderitë e tyre

Tubat hidraulik fleksibël janë të shumëllojshme.                                                               
Në sistemet hidraulike të impianteve dhe makinerive industriale dhe në sistemet hidraulike të makinerive dhe pajisjeve të lëvizshme përzgjedhja e tubave hidraulik bëhet mbi bazën e karakteristikave të ndryshme.
Nisur nga ky fakt është shumë e rëndësishme që në rastet e ndërrimit të tubave të respektohen karakteristikat e sistemit.    
Prandaj ju duhet të zgjidhni tubin që ju duhet dhe jo tubin që ju japin.    
Në katalogun e tubave të sistemeve hidraulike tregohet të gjitha llojet e tubave dhe të gjitha llojet e rakordeve për të gjitha llojet e standarteve që ekzistojnë.    
Teknikët tuaj duhet të mësojnë të përzgjedhin tubin e duhur, rakordet e duhura.

Shkarkoni katalogun tubave të sistemeve hidraulike dhe rakorderive të tyre.     
Aty do të gjeni informacione të shumta mbi fushën e aplikimit, përmasat dhe shumë e shumë karakteristika të tjera të nevojshme.

PERMBLEDHJE

Tubat hidraulik fleksibel me shtrese perforcuese thurje - gershet

Tubat hidraulik fleksibel me shtrese perforcuese thurje - gershet

Tubat hidraulik fleksibel me shtrese perforcuese thurje -spirale

Tubat hidraulik fleksibel me shtrese perforcuese thurje -spirale

Tubat hidraulik fleksibel te presionit  te mesem

Tubat hidraulik fleksibel te presionit te mesem

Tubat hidraulik fleksibel te presionit  te ulet

Tubat hidraulik fleksibel te presionit te ulet

Tubat hidraulik fleksibel te linjave te thithjes

Tubat hidraulik fleksibel te linjave te thithjes

Tubat hidraulik fleksibel termoplastik

Tubat hidraulik fleksibel termoplastik

Bokullat që presohen në tuba të gërryer në sipërfaqen e jashteme

Bokullat që presohen në tuba të gërryer në sipërfaqen e jashteme

Bokullat qe presohen ne tuba qe nuk gerryhen ne siperfaqen e jashteme

Bokullat qe presohen ne tuba qe nuk gerryhen ne siperfaqen e jashteme

Bokullat qe presohen ne tuba termoplastik

Bokullat qe presohen ne tuba termoplastik

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, me fileta metrike

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, me fileta metrike

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, me fileta BSP

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, me fileta BSP

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, me fileta NPT

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, me fileta NPT

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, tip JIC

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, tip JIC

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, tip Komatsu

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, tip Komatsu

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, tip Toyota

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, tip Toyota

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, tip SAE

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, tip SAE

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, tip ORFS

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, tip ORFS

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, tip fllanxhe

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, tip fllanxhe

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, tip fllanxhe CATERPILLAR

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, tip fllanxhe CATERPILLAR

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, Seria Franceze

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, Seria Franceze

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, tip BANJO

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, tip BANJO

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, bashkuese te tubave

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, bashkuese te tubave

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, per xhunto

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, per xhunto

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, te tjera

Rakorderite Standarte te tubave HD100 deri ne HD400, te tjera

Rakorderite Interlock 4SP, me fileta metrike

Rakorderite Interlock 4SP, me fileta metrike

Rakorderite Interlock 4SP, me fileta BSP

Rakorderite Interlock 4SP, me fileta BSP

Rakorderite Interlock 4SP, tip JIC

Rakorderite Interlock 4SP, tip JIC

Rakorderite Interlock 4SP, tip ORFS

Rakorderite Interlock 4SP, tip ORFS

Rakorderite Interlock 4SP, tip fllanxhe

Rakorderite Interlock 4SP, tip fllanxhe

Rakorderite Interlock 4SH, me fileta metrike

Rakorderite Interlock 4SH, me fileta metrike

Rakorderite Interlock 4SH, me fileta BSP

Rakorderite Interlock 4SH, me fileta BSP

Rakorderite Interlock 4SH, me fileta NPT

Rakorderite Interlock 4SH, me fileta NPT

Rakorderite Interlock 4SH, tip JIC

Rakorderite Interlock 4SH, tip JIC

Rakorderite Interlock 4SH, tip ORFS

Rakorderite Interlock 4SH, tip ORFS

Rakorderite Interlock 4SH, tip fllanxhe

Rakorderite Interlock 4SH, tip fllanxhe

Rakorderite Interlock SAE R 13, me fileta BSP

Rakorderite Interlock SAE R 13, me fileta BSP

Rakorderite Interlock SAE R 13, me fileta NPT

Rakorderite Interlock SAE R 13, me fileta NPT

Rakorderite Interlock SAE R 13, tip JIC

Rakorderite Interlock SAE R 13, tip JIC

Rakorderite Interlock SAE R 13, tip fllanxhe

Rakorderite Interlock SAE R 13, tip fllanxhe

Rakorderite Interlock HD 800, me fileta metrike

Rakorderite Interlock HD 800, me fileta metrike

Rakorderite Interlock HD 800, tip fllanxhe

Rakorderite Interlock HD 800, tip fllanxhe

Rakorderite Interlock SAE R 15, me fileta metrike

Rakorderite Interlock SAE R 15, me fileta metrike

Rakorderite Interlock SAE R 15, me fileta BSP

Rakorderite Interlock SAE R 15, me fileta BSP

Rakorderite Interlock SAE R 15, me fileta NPT

Rakorderite Interlock SAE R 15, me fileta NPT

Rakorderite Interlock SAE R 15, tip JIC

Rakorderite Interlock SAE R 15, tip JIC

Rakorderite Interlock SAE R 15, tip ORFS

Rakorderite Interlock SAE R 15, tip ORFS

Rakorderite Interlock SAE R 15, tip fllanxhe

Rakorderite Interlock SAE R 15, tip fllanxhe

Bokullat qe presohen ne tubat e thithjes

Bokullat qe presohen ne tubat e thithjes

Rakorderite e tubave te pajisjeve larese

Rakorderite e tubave te pajisjeve larese

Rakorderite qe presohen ne tubat termoplasti

Rakorderite qe presohen ne tubat termoplasti

Rakorderite qe presohen ne tubat termoplastik TAF dhe TF

Rakorderite qe presohen ne tubat termoplastik TAF dhe TF

Rakorderite e tubave per linjat e presionit te ulet, me fileta metrike

Rakorderite e tubave per linjat e presionit te ulet, me fileta metrike

Rakorderite e tubave per linjat e presionit te ulet, me fileta BSP

Rakorderite e tubave per linjat e presionit te ulet, me fileta BSP

Rakorderite e tubave per linjat e presionit te ulet, me fileta NPT

Rakorderite e tubave per linjat e presionit te ulet, me fileta NPT

Rakorderite e tubave per linjat e presionit te ulet, me fileta UN- UNF

Rakorderite e tubave per linjat e presionit te ulet, me fileta UN- UNF

Rakorderite bashkuese te tubave per linjat e presionit te ulet

Rakorderite bashkuese te tubave per linjat e presionit te ulet

Rakorderite e tubave per linjat e presionit te ulet, tip BANJO

Rakorderite e tubave per linjat e presionit te ulet, tip BANJO

Unazat frenuese per rakorderite e tubave te presionit te ulet

Unazat frenuese per rakorderite e tubave te presionit te ulet

Mbrojteset e tubave

Mbrojteset e tubave

 

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.