Tubat metalik dhe rakorderitë e tyre

Tubat metalik gjenden në pothuajse çdo sistem hidraulik.                                                        
Eshtë e rëndësishme të dihet se kur këto tuba duhet të ndërrohen.    
Në rast se tubat metalik janë goditur dhe për rrjedhojë kanë ngushtuar apo kanë ndryshuar seksionin e brendshëm të tyre atëherë ato duhen ndërruar domosdoshmërisht.    
Nëse janë ndryshkur tubat ose dhe rakorderitë e tyre është e padiskutueshme që këto tuba duhet të ndërrohen.    
Përdorimi i mjeteve të duhura për të përgatitur një tub hidraulik metalik, garanton standartin e prodhimit të tyre.    
Tek EMC shpk ju do të gjeni bashkëpunëtorin e duhur dhe serioz që ju ofron vetëm materiale cilësore të prodhuara ose të çertifikuara nga kompania gjermane Hansa Flex.    
Tuba me përmasë preçize, me spesor të ndryshëm, rakorde të standarteve të ndryshme, dado bashkuese, unaza prerëse etj disponohen nga EMC në magazinë ose në kohën më të shpejtë të mundshme.

Shkarkoni katalogun tubave metalik dhe rakorderive të tyre.     
Aty do të gjeni informacione të shumta mbi fushën e aplikimit, përmasat dhe shumë e shumë karakteristika të tjera të nevojshme.

PERMBLEDHJE

Tubat hidraulik metalik

Tubat hidraulik metalik

Tubat metalik fleksibel

Tubat metalik fleksibel

Rakorderite e drejta te tubave metalik

Rakorderite e drejta te tubave metalik

Rakorderite 45 grade te tubave metalik

Rakorderite 45 grade te tubave metalik

Rakorderite 90 grade te tubave metalik

Rakorderite 90 grade te tubave metalik

Rakorderite ne forme T te tubave metalik

Rakorderite ne forme T te tubave metalik

Rakorderite ne forme L te tubave metalik

Rakorderite ne forme L te tubave metalik

Rakorderite ne forme KRYQ te tubave metalik

Rakorderite ne forme KRYQ te tubave metalik

Pjese rakordesh FLARE per tubat metalik

Pjese rakordesh FLARE per tubat metalik

Pjese individuale te rakorderive te tubave metalik

Pjese individuale te rakorderive te tubave metalik

 

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.